30 kwietnia 2020 - podziękowania Gminie Łapy

 

Podziękowania Gminie Łapy oraz dla Pana Krzysztofa Gołaszewskiego - Burmistrza Łap za nieodpłatne przekazanie masek ochronnych. 

Dziękujemy
Pracownicy i mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w Uhowie