"Historia Domu Pomocy Spolecznej w Uhowie"

 


 

Dom Pomocy Spolecznej w Uhowie utworzony zostal w dniu 01.01.1987 roku i przyjal nazwe "Panstwowy Dom Pomocy Spolecznej dla Doroslych". Powolany zostal przez Wojewode Bialostockiego Zarzadzeniem Nr 53/86 z dnia 30.12.1986 roku w sprawie utworzenia Panstwowego Domu Pomocy Spolecznej w Uhowie zawarte w Dz. Urz. WB. Nr 22/1986 poz. 248. Zarzadzenie wydano na podstawie Instrukcji 24/71 Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej w sprawie rodzajów i typów domów pomocy spolecznej oraz regulaminu dla domów pomocy spolecznej (Dz. Urz. MZ i OP Nr 17 poz. 87). Terenem dzialania domu zostalo objete województwo bialostockie zas siedziba zostala wies Uhowo.

Dom rozpoczal dzialalnosc jako samodzielna jednostka budzetowa i organizacyjna podlegla Wojewodzie Bialostockiemu, oraz nadzorowana przez Lekarza Wojewódzkiego. Panstwowy Dom Pomocy Spolecznej dla Doroslych w Uhowie otrzymal statut z okreslonymi zadaniami, celami, oraz struktura organizacyjna.
Najwazniejszym celem bylo zapewnienie opieki calodobowej, prowadzenie terapii zajeciowej, oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych osobom doroslym obojga plci dotknietym chorobami somatycznymi, kalectwem fizycznym, u których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a jednoczesnie wymaga stalej opieki lekarskiej i pielegniarskiej.

Na poczatku dzialalnosci w styczniu 1987 roku zostalo zatrudnionych 5 osób w celu zorganizowania placówki. We wrzesniu tego samego roku przyjeto pierwszych pensjonariuszy. W listopadzie 1987 roku swoja dzialalnosc zaczal samorzad mieszkanców.

W kwietniu 1991 roku "Panstwowy Dom Pomocy Spolecznej dla Doroslych" przyjal nazwe ?Dom Pomocy Spolecznej? i otrzymal nowy statut na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15.04.1991 r. w sprawie udzielenia i pobierania oplat za pobyt w domach pomocy spolecznej, ich typu i wzorcowego statutu. (Dz. U. Nr 33/91 poz. 145).

Dnia 1 sierpnia 1991 roku Dom zostal podporzadkowany Wojewódzkiemu Zespolowi Pomocy Spolecznej w Bialymstoku na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 19.05.1982 r. w sprawie organizacji i zadan pomocy spoleczne oraz Zarzadzenia Wojewody Bialostockiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Zespolu Pomocy Spolecznej.
W 1990 roku rozpoczeto rozbudowe Domu, która zakonczona zostala w 1992 roku. Powstalo 68 nowych miejsc oraz pomieszczenia do rehabilitacji i wypoczynku.

Od dnia 01.01.1999 roku ? w mysl nowych przepisów Dom stal sie samorzadowa jednostka  budzetowa, a organem prowadzacym i kontrolnym zostala Rada Powiatu. W dniu 15.05.2001 r. Decyzja Wojewody Podlaskiego Dom Pomocy Spolecznej w Uhowie otrzymal warunkowe zezwolenie na prowadzenie Domu do dnia 31.12.2006 r.

Uchwala Nr 24/06 Zarzadu Powiatu Bialostockiego z dnia 21.12.2006 r. dokonano zmiany przeznaczenia placówki na placówke dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszlym wieku. W styczniu 2007 r. oddano do uzytku dwie zainstalowane windy jako likwidacje barier architektonicznych, zapewniono wymagane pomieszczenia (kuchenka pomocnicza, palarnia), zwiekszono zatrudnienie zgodnie z obowiazujacym wskaznikiem.
Dom Pomocy Spolecznej w Uhowie jako pierwszy w Powiecie Bialostockim spelnil standardy wymagane dla domów pomocy spolecznej i uchwala Nr 31/07 Zarzadu Powiatu Bialostockiego z dnia 11.01.2007 r. uzyskal zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreslony.

Od 2007 roku Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszlym wieku.
Dom posiada 125 miejsc:
- 61 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- 64 miejsca dla osób w podeszlym wieku.