2018-03-27

Informacja z otwarcia ofert - TERMOMODERNIZACJA ETAP II2018-03-09

Ogłoszenie o zamówieniu - TERMOMODERNIZACJA ETAP II

 

2018-02-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 19/02/2018 - ZP. DPS.II-1/2018


2018-02-14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14/02/2018 - ZP.DPS.II-2/2018

2018-02-13

Plan postępowań - 2018

2018-02-01

Informacja z otwarcia ofert - 31.01.2018 r. ZP.DPS.II-1 2018r

Informacja z otwarcia ofert - 31.01.2018 r. ZP.DPS.II-2 2018r

 

2018-01-26

Odpowiedzi na pytania

2018-01-19

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-01-15

"Termomodernizacja obiektu etap II - wymiana drugiej części okien nadziemia" - ogłoszenie o zamówieniu


2018-01-26

Odpowiedzi na pytania 3

2018-01-23

Odpowiedzi na pytania 2

2018-01-19

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ

2018-01-15

"Termomodernizacja obiektu etap II - docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku" - ogłoszenie o zamówieniu

 

 2017-11-22

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2017-11-16

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Informacja z otwarcia ofert2017-10-31


Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-6 do SIWZ - edytowalne
Załącznik nr. 7 do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik nr. 8 do SIWZ (OPZ)
Dokumentacja techniczna - przedmiar oświetlenie
Dokumentacja techniczna - Audyt energetyczny ex ante

 

 

 

 

2017-10-05

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik 7. do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik 8. do SIWZ (OPZ)
Dokumentacja techniczna - przedmiar oświetlenie
Dokumentacja techniczna - Audyt energetyczny ex ante
Załączniki nr 1-6 do SIWZ - edytowalne

odpowiedź na pytania wykonawców 13.10.2017r.
Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 2017-09-29

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie - Etap I (wymiana części okien nadziemia)"

Załączniki:

Ogłoszenie_o_zamówieniu_termomodernizacja_Etap_I_wymiana_okien_nadziemia
SIWZ_29_09_2017_r
Załącznik_8_do_SIWZ_Projekt_umowy
Załacznik_nr_9_do_SIWZ
Zalacznik_10_do_SIWZ_Dokumentacja_techniczna_Audyt_energetyczny_ex_ante
Załącznik_10_do_SIWZ_Dokumentacja_techniczna_Przedmiar_robót.
Załącznik_10_do_SIWZ_Dokumentacja_techniczna_STWiOR
Załączniki_do_SIWZ_edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ

2
017-10-17
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty

 

2017-09-05

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja oświetlenia wewnętrznego
Dokumentacja projektowa - przedmiar oświetlenie
Dokumentacja projektowa - Audyt energetyczny ex ante
SIWZ 05.09.2017 r. modernizacja oświetlenia
Załącznik 8. do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik 9. do SIWZ (OPZ)
Załączniki 1-7 do SIWZ edytowalne
Ogłoszenie o zmianie
Przetarg Uhowo - oświetlenie
Zalacznik_8_do_SIWZ_Projekt_umowy_aktualizacja_15_09_2017_r_.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcow_z_dnia_14_09_2017_r_.doc

Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 2017-09-05

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie"

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokumentacja techniczna - przedmiar robót pompy ciepła
Dokumentacja techniczna - przedmiar robót PV
Dokumentacja techniczna - STWiOR pompy ciepła
Dokumentacja techniczna - STWiOR PV
SIWZ 05.09.2017 r.
Załącznik 8. do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik 9. do SIWZ (OPZ)
Załączniki nr 1-7 do SIWZ edytowalne
Dokumentacja projektowa - Audyt energetyczny ex ante
Przetarg Uhowo - System grzewczy oraz CO
Modyfikacja_tresci_Zalacznika_nr_8_do_SIWZ_Projekt_umowy_.docx
Zalacznik_8_do_SIWZ_Projekt_umowy_aktualizacja_15_09_2017_r_.doc

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Plan postępowań - 2017 r.