13.06.2017 r. Zanosimy intencje do św. Antoniego.

Nasi mieszkańcy uczestniczyli w we mszy świętej i obrzędach związanych z odpustem ku czci św. Antoniego.