19 maja 2021- Pielgrzymka do Hodyszewa i wyjazd do wsi Krasowo- Częstki

Zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Tam przed cudownym obrazem modliliśmy się, śpiewaliśmy pieśni Maryjne i powierzaliśmy swoje troski Matce Bożej. Podziwialiśmy pięknie odnowioną świątynię i cudowny obraz przed , którym od wielu lat gromadzą się wierni na modlitwę i podziękowania za doznane za pośrednictwem Matki Bożej Hodyszewskiej liczne łaski.  O czym świadczą zgromadzone wota dziękczynne. Następnie udaliśmy się do Krynicy do źródełka aby nabrać cudownej wody. W drodze powrotnej postanowiliśmy odwiedzić miejscowość Krasowo- Częstki, gdzie w lipcu  1943 roku okupanci niemieccy dokonali masowego mordu na ludności cywilnej połączoną z grabieżą i niszczeniem mienia. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni zwiedzając kaplicę- mauzoleum wzniesiona w miejscu masowej egzekucji 257 osób przez rozstrzelanie i doszczętne spalenie wsi. Miejsce to wzbudziło w nas ogromny smutek. W zadumie wpisaliśmy się do Księgi pamiątkowej i pomodliliśmy się za ofiary mordu.