24.12.2016 r. "Najcieplejszy" grudniowy dzień.

Jak co roku uroczyście obchodziliśmy Wigilię. Na początku Pani Dyrektor Marta Pasieka, ksiądz Krzysztof Herman i pracownicy socjalni składali życzenia i dzielili się opłatkiem z mieszkańcami obłożnie chorymi w ich pokojach. Następnie rozpoczeła się uroczysta Wieczerza Wigilijna na świątecznie przystrojonej stołówce. Tradycyjnie rozpoczeli księża. Ksiądz proboszcz K. Herman odmówił modlitwę  i złożył wszystkim życzenia, a następnie ksiądz prawosławny Jarosław Jóźwik również wygłosił krótkie życzenia świąteczne. Pani Dyrektor bardzo wzruszona złożyła życzenia mieszkańcom i pracownikom. Następnie wszyscy przełamali się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia, po czym usiedliśmy za stołami aby spożyć 12 tradycyjnych, postnych potraw. Po skończonej Wieczerzy wspólnie śpiewaliśmy kolędy i wspominaliśmy mieszkańców, którzy odeszli od nas w tym roku. Na zakończenie mieszkańcy dostali paczki świąteczne.