31.10.2016 r. Składamy kwiaty, zapalamy znicze, wspominamy...

W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych, na cmentarz w Uhowie udała się grupa mieszkańców i pracowników. Odwiedzili oni tych współmieszkańców, którzy odeszli od nas do wieczności. Na każdym grobie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Przy każdej mogile była chwila zadumy, wspomnienie... . Myśli i modlitwy skierowano również za tymi, którzy pochowani zostali w rodzinnych miejscowościach.

Troski i cierpienia zostały za Wami, teraz już dla Was "Wieczny Odpoczynek" - my pamiętamy...