16.04.2015 r. Wycieczka Mieszkańców "Białostockie Muzeum Wsi".

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Uhowie zwiedzali Białostockie Muzeum Wsi.

Obecnie w Białostockim Muzeum Wsi znajdują się trzydzieści trzy budynki oraz wiele obiektów należących do tak zwanej małej architektury, czyli krzyży, kapliczek, studni, uli itp. Zgrupowane są one w trzech zasadniczych sektorach: leśnym, dworskim oraz drobnoszlacheckim przysiółku. Skansen w "Białostockim Muzeum Wsi" w  Jurowcach  to historyczna atrakcja naszego województwa. Tak wyglądała polska wieś w połowie XIX wieku. Dzięki temu miejscu Nasi Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak mieszkali i żyli nasi przodkowie. Pomyślano tam również o odpoczynku. Na obiekcie znajdowało się kilka ławeczek, na których Mieszkańcy mogli przycupnąć i rozpalić wokół nich ognisko i skosztować pieczonej kiełbaski, w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu.