Seniorzy z Klubu Seniora ,,Po drugiej stronie tęczy."

 

Dnia 4 lutego 2015 r. seniorzy z Klubu Seniora ,,Po drugiej stronie tęczy"działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Uhowie z przedstawieniem ,,Zaloty", odegrali skecze i śpiewali kolędy z zebranymi domownikami. Przewodniczący Mieszkańców DPS w Uhowie podziękował za pamięć o nich i za wolontarystyczne działania klubowiczów.