18 kwietnia 2018

 

Po przeprowadzeniu długiej i złożonej procedury przetargowej, ostatecznie wybraliśmy wykonawcę ostatniego etapu prac termomodernizacyjnych ? termoizolacji stropodachów oraz ścian zewnętrznych obiektu, Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, realizowanych w ramach projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

W związku z tym, w dniu 11.02.2018 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, firmą KM BUDOWNICTWO Maciej Mokrzewski, Tomasz Kozicz s. c., którego zadaniem będzie kompleksowa, zgodna z projektem docieplenia, termoizolacja poszczególnych budynków naszego Domu Pomocy Społecznej. Prace inwestycyjne w tym zakresie, potrwają zgodnie z podpisaną umową do 16.07.2018 r.

Mamy nadzieję, że ten ostatni etap działań w projekcie, będzie mógł zostać zrealizowany równie sprawnie jak poprzednie, co pozwoli nam na osiągnięcie wszystkich założonych celów i wskaźników.