23 marca - podziękowanie

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie dziękuje radnej powiatowej Pani Marii Busłowskiej, Panu Hubertowi Łapińskiemu oraz właścicielowi Piekarni „Grodzki”  za wsparcie w postaci daru świeżego pieczywa. Jest nam niezmiernie miło, że pamiętają Państwo o naszych mieszkańcach.