15.05.2019   Wycieczka do Muzeum Ikon

W dniu 15.05.2019 odbyła się wycieczka do Muzeum Ikon w Supraślu utworzonego na terenie prawosławnego monasteru, który ma ponad 500-letnią tradycję.
W wycieczce wzięło udział 12-stu mieszkańców pod opieką pracowników Domu Pomocy Społecznej. Podopieczni obejrzeli ikony, przedmioty sakralne i unikatowe freski.Wszystkim podobał się pokaz multimedialny, wzbogacony o oprawę świetlna, obrazową i dźwiękową. Wprowadziło to wszystkich oglądających w kontemplacyjny nastrój i pomogło w zrozumieniu roli religijnej, historycznej i obyczajowej ikony w prawosławiu.