04.03.2019 r.   Nowy 9-osobowy mikrobus przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim trafił 4 marca 2019 do naszego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Nowe auto będzie wykorzystywane przy codziennej opiece 125 pensjonariuszy. Mieszkańcy dowożeni są głównie do poradni specjalistycznych i szpitali. Samochód będzie również wykorzystywany jako środek transportu na spotkania i wycieczki integracyjne oraz do załatwiania różnego rodzaju spraw naszych podopiecznych. 

Mikrobus kosztował ponad 150 tysięcy złotych. Powiat Białostocki otrzymał dofinansowanie w kwocie 80 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.