Uhowo, 26.06.2020 r.

Zaproszenie

                                                                                                                                                                                                                                                    

Zapraszamy do złożenia oferty na:

 

 Remont balkonów oraz wymianę balustrad

 

I.               Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów oraz wymiana balustrad w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Uhowie (budynek A i część budynku B).

Zakres prac:

- demontaż starych balustrad (około 85 mb)

- skucie istniejących posadzek z płytek wraz z warstwą dociskową (około 115 m2),

- usuniecie izolacji termicznej ścian do wysokości 30 cm,

- usunięcie obróbek blacharskich (około 85 mb),

- zagruntowanie oczyszczonej nawierzchni balkonów,

- wyrównanie powierzchni masą posadzkową ze spadkiem na zewnątrz,

- zabezpieczenie balkonów roztworem gruntującym do hydroizolacji

- montaż nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

- pokrycie balkonów papą podkładową termozgrzewalną o gr. 4 mm, wraz z wywinięciem na ścianę budynku pod istniejące docieplenie (około 115 m2),

- uzupełnienie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi o grubości umożliwiającej ich zlicowanie z istniejącą elewacją oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem mozaikowym,

- wykonanie posadzek betonowych na balkonach ze spadkiem 1,5-2,0%,

- malowanie nawierzchni farbą do betonu, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

- montaż balustrad stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości min. 110 cm od poziomu posadzki wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym,

- uprzątnięcie terenu.

 

Z racji sytuacji panującej w kraju związanej z COVID-19 wszystkie prace muszą być wykonane z zewnątrz. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nie zezwala na wejście do budynku. Do wykonania prac niezbędne są takie narzędzia jak: drabiny, rusztowania, zwyżka/podnośnik jezdny.

 

II.                  Warunki udziału w postępowaniu:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest istnienie firmy składającej ofertę przez okres minimum 12 miesięcy.

 

III.                 Kryteria oceny ofert:

 

1)      Cena brutto.................................................................................. – 80 % lub pkt

2)      Długość okresu gwarancji.............................................................. – 20 % lub pkt

 

IV.                 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

 

1)      Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem
C= (Cn÷Co) x 80 punktów

C - przyznane punkty

Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co - cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 80 punktów.

2)      Liczbę punktów przyznanych ofercie w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty dla kryterium długość okresu gwarancji Zamawiający przyzna zgodnie z poniższą punktacją:

długość okresu gwarancji 24 miesięcy - 0 punktów

długość okresu gwarancji 36 miesiące - 5 punktów

długość okresu gwarancji 48 miesięcy - 10 punktów

długość okresu gwarancji 60 miesięcy - 20 punktów     

 

V.                   Termin składania ofert:  do 14/07/2020,  do godziny 10:00

 

VI.                  Akceptowalne formy składania ofert:

 

Złożenie oferty w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego pod adresem: Uhowo, ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

lub

Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VII.                 Sposób sporządzenia oferty:

 

            Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

 

 

VIII.            Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do 31 października 2020 r.

 

IX.                       Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

 

X.                         Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie.

XI.                       Brak oferty jest równoznaczny z brakiem zainteresowania wykonania remontu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-03-27

Informacja z otwarcia ofert - TERMOMODERNIZACJA ETAP II2018-03-09

Ogłoszenie o zamówieniu - TERMOMODERNIZACJA ETAP II

 

2018-02-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 19/02/2018 - ZP. DPS.II-1/2018


2018-02-14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14/02/2018 - ZP.DPS.II-2/2018

2018-02-13

Plan postępowań - 2018

2018-02-01

Informacja z otwarcia ofert - 31.01.2018 r. ZP.DPS.II-1 2018r

Informacja z otwarcia ofert - 31.01.2018 r. ZP.DPS.II-2 2018r

 

2018-01-26

Odpowiedzi na pytania

2018-01-19

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-01-15

"Termomodernizacja obiektu etap II - wymiana drugiej części okien nadziemia" - ogłoszenie o zamówieniu


2018-01-26

Odpowiedzi na pytania 3

2018-01-23

Odpowiedzi na pytania 2

2018-01-19

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ

2018-01-15

"Termomodernizacja obiektu etap II - docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku" - ogłoszenie o zamówieniu

 

 2017-11-22

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2017-11-16

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Informacja z otwarcia ofert2017-10-31


Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-6 do SIWZ - edytowalne
Załącznik nr. 7 do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik nr. 8 do SIWZ (OPZ)
Dokumentacja techniczna - przedmiar oświetlenie
Dokumentacja techniczna - Audyt energetyczny ex ante

 

 

 

 

2017-10-05

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik 7. do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik 8. do SIWZ (OPZ)
Dokumentacja techniczna - przedmiar oświetlenie
Dokumentacja techniczna - Audyt energetyczny ex ante
Załączniki nr 1-6 do SIWZ - edytowalne

odpowiedź na pytania wykonawców 13.10.2017r.
Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 2017-09-29

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie - Etap I (wymiana części okien nadziemia)"

Załączniki:

Ogłoszenie_o_zamówieniu_termomodernizacja_Etap_I_wymiana_okien_nadziemia
SIWZ_29_09_2017_r
Załącznik_8_do_SIWZ_Projekt_umowy
Załacznik_nr_9_do_SIWZ
Zalacznik_10_do_SIWZ_Dokumentacja_techniczna_Audyt_energetyczny_ex_ante
Załącznik_10_do_SIWZ_Dokumentacja_techniczna_Przedmiar_robót.
Załącznik_10_do_SIWZ_Dokumentacja_techniczna_STWiOR
Załączniki_do_SIWZ_edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ

2
017-10-17
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty

 

2017-09-05

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu"

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja oświetlenia wewnętrznego
Dokumentacja projektowa - przedmiar oświetlenie
Dokumentacja projektowa - Audyt energetyczny ex ante
SIWZ 05.09.2017 r. modernizacja oświetlenia
Załącznik 8. do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik 9. do SIWZ (OPZ)
Załączniki 1-7 do SIWZ edytowalne
Ogłoszenie o zmianie
Przetarg Uhowo - oświetlenie
Zalacznik_8_do_SIWZ_Projekt_umowy_aktualizacja_15_09_2017_r_.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcow_z_dnia_14_09_2017_r_.doc

Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 2017-09-05

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza przetarg nieograniczony:

"Modernizacja systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie"

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokumentacja techniczna - przedmiar robót pompy ciepła
Dokumentacja techniczna - przedmiar robót PV
Dokumentacja techniczna - STWiOR pompy ciepła
Dokumentacja techniczna - STWiOR PV
SIWZ 05.09.2017 r.
Załącznik 8. do SIWZ (Projekt umowy)
Załącznik 9. do SIWZ (OPZ)
Załączniki nr 1-7 do SIWZ edytowalne
Dokumentacja projektowa - Audyt energetyczny ex ante
Przetarg Uhowo - System grzewczy oraz CO
Modyfikacja_tresci_Zalacznika_nr_8_do_SIWZ_Projekt_umowy_.docx
Zalacznik_8_do_SIWZ_Projekt_umowy_aktualizacja_15_09_2017_r_.doc

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Plan postępowań - 2017 r.